AIRFLOW Prophylaxis Master

19.07.2018

Minimálně invazivní

Unikátní přístroj od švýcarského výrobce EMS vyvinutý v souladu s novým konceptem ošetření Guided Biofilm Therapy.

Jde o kombinaci pískovacího přístroje a světelného ultrazvuku pro kompletní odstraňování povlaku, pigmentací, zubního kamene a leštění zubů s technologiemi AIR-FLOW®, PERIO-FLOW® a Piezon® NO PAIN.

Vylepšená efektivita, šetrnost, komfort pro pacienta i obsluhující personál, v souladu s nejnovějšími hygienickými standardy.

Nový a moderní způsob

Vyšší komfort pacienta i díky regulovatelnému ohřevu na obou stranách, to je u pískovače ale i u ultrazvuku. Jednoduchá regulace intenzity proplachování, prášku, ultrazvuku, ohřevu a signalizace.

Air-flow - pískování

Jeden z typů, při kterém dochází ke snadnějšímu a kvalitnějšímu odstranění pigmentací i plaku ze špatně přístupných míst. Tento typ ošetření se volí s rozvahou a individuálním přístupem ke každému stavu dutiny ústní ošetřovaného klienta.

Postup pískování

Přístroj uvolní stlačený vzduch, který prochází přes nádobku s práškem. Vzduch s sebou strhává částečky prášku a mísí se s destilovanou vodou. V pořadí vzduch, prášek a naposledy voda. Proud směsi dopadá na povrch zubu pod tlakem 20-30 kg/cm². Rychlost dopadajících částic je 800 km/hod., čímž se povrch zubu čistí, ale zároveň se z povrchu odráží. Přitom vzniká mlhovina-aerosol z prášku, kapek vody, z plaku uvolněných bakterií a odumřelých buněk. Vzniku infikovaného aerosolu se nedá zabránit a je třeba při čištění chránit jak pacienta, tak ošetřujícího. Koncovkou se neustále pohybuje, provádí se kroužky, vlnovky nebo ovály. Nikdy se nezůstává na jednom místě. Při pískování se odvádí proud směsi přímo do odsávací kanyly. Během ošetření má klient nasazený rozvěrač, který chrání rty a ochranné brýle na oči.